Harmonogram działań w październiku 2017 r.


data

godzina

miejsce

działanie

odpowiedzialny

do
1.10.2017 r.Przygotowanie IPET-ów

B.Kubiak-Jażdżewska, M.Bauch, wychowawcy klas

2.10.2017 r.

17.00

parafia św. Jakuba Ap.

Uroczyste poświęcenie pojazdów dziecięcych z okazji święta Aniołów Stróżów

s.Kornela Gonciarz, B.Pintos, R.Kozłowska, R.Kozłowski

3.10.2017 r.Dzień Chłopaka w szkole

Samorząd Uczniowski

4.10.2017 r.

13.00

Rynek Miasta

Zerwijmy łańcuchy” – akcja ratujmy zwierzęta

D.Górska

4.10.2017 r.

17.00

parafia św. Jakuba Ap.

Błogosławieństwo zwierząt domowych z okazji wspomnienia św. Franciszka – patrona ekologów

s.Kornela Gonciarz, B.Pintos, R.Kozłowska, R.Kozłowski

10.10.2017 r.Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych

B.Bodziak

10.10.2017 r.

17.00

18.00

budynek
ul. Szkolna 3

Dzień Otwarty Szkoły

Dyrektor Szkoły, nauczyciele

11.10.2017 r.

17.00

18.00

budynek
ul. Średnia 4A

Dzień Otwarty Szkoły

Dyrektor Szkoły, nauczyciele

11.10.2017 r.

17.00

s.66

Spotkanie dotyczące świątecznego kiermaszu

M.Świercz, A.Zawadzińska, B.Kubiak-Jażdżewska, O.Łącka, G.Wrona, J.Ekert, M.Gradek, wicedyrektorzy: S.Marasz, E.Maćkowska, T.Budnick

13.10.2017 r.


wszystkie sale

Dzień Edukacji Narodowej

Samorząd Uczniowski

15.10.2017 r.


parafia św. Judy Tadeusza

Dzień Papieski – zbiórka charytatywna na fundusz „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

B.Pintos, ks.G.Formela

20.10.2017 r.

13.00

sala gim.

Ślubowanie klas I

L.Andrysiak, wychowawcy klas I, J.Młodożeniec, wicedyrektor T.Budnick

20.10.2017 r.

14.00


Wojewódzki Konkurs z geografii dla gimnazjum – etap szkolny

H.Gleb

22.10.2017 r.

11.15

parafia św. Jakuba Ap

Światowy Dzień Misyjny – przedstawienie misyjne i zbiórka charytatywna

s.Kornela Gonciarz, R.Kozłowska

24.10.2017 r.

16.00

budynek

ul. Średnia 4A

Rada szkoleniowa

Dyrektor Szkoły

25.10.2017 r.Tydzień Żytniego Chleba

O.Łącka, A.Pigońska,

M.Dyl, D.Tylingo

B.Kubiak-Jażdżewska,


25.10.2017 r.

14.00


Wojewódzki Konkurs z matematyki dla szkół podstawowych – etap szkolny

Z.Suchacki

26.10.2017 r.

14.00


Wojewódzki Konkurs z języka angielskiego dla szkół podstawowych – etap szkolny

W.Puszcz

27.10.2017 r.

14.00


Wojewódzki Konkurs z języka polskiego dla szkół podstawowych – etap szkolny

K.Dębska

27.10.2017 r.

14.00


Wojewódzki Konkurs z języka angielskiego dla gimnazjum – etap szkolny

M.Autuchiewicz

31.10.2017 r.

14.00


Wojewódzki Konkurs z języka niemieckiego dla gimnazjum – etap szkolny

K.Bill

31.10.2017 r.

16.30

Rynek Miasta

Bal świętych” – impreza ewangelizacyjna dla mieszkańców miasta

s.Kornela Gonciarz, B.Pintos, R.Kozłowska, R.Kozłowski, ks.G.Formela

październik 2017 r.Nabożeństwa różańcowe dla dzieci w parafii św. Jakuba Ap. i św. Judy Tadeusza

s.Kornela, R.Kozłowska, ks.G.Formela

październik 2017 r.


korytarz obok sali 4

Poczytaj mi proszę

V.Ryngwelska, J.Szybajło, A.Pigońska

październik 2017 r.Konkurs plastyczny „Mój ulubiony święty” dla klas I-VII i Gimnazjum

s.Kornela Gonciarz, B.Pintos, R.Kozłowska, R.Kozłowski, ks.G.Formela

październik 2017 r.Zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku w Celestowie

K.Kęska, O.Łącka

październik 2017 r.Wszystkich Świętych – zbiórka zniczy
i porządkowanie opuszczonych mogił na Cmentarzu Komunalnym porządkowanie grobów

K.Kęska, chętni nauczyciele


Załączniki:
Regulamin konkursu


Organizator
Organizatorzy konkursu: s. Kornela Gonciarz, Beata Pintos, Renata Kozłowska, Robert Kozłowski, ks. Grzegorz Formela


Uczestnicy - uczniowie klas 1-7 oraz II i III gimnazjum


Termin i miejsce:

Uczniowie wykonują prace w domu, a następnie oddają nauczycielowi religii w terminie do 20 października 2017 r.


Cele konkursu:

 1. Pogłębienie wiadomości o życiu świętych.

 2. Przygotowanie uczniów do świadomego udziału w imprezie ewangelizacyjnej „Bal Świętych”, zaplanowanej na 31 października 2017 r.

 3. Motywowanie uczniów do nawrócenia i życia zgodnego z zasadami Ewangelii na wzór świętych.

 4. Rozwijanie zdolności plastycznych.

 5. Wzmacnianie więzi rodzinnych.


Przebieg konkursu


 1. Konkurs przebiega w trzech grupach wiekowych – uczniowie klas 1-3, 4-6 i 7-III gimnazjum.

 2. Uczniowie wykonują prace w domu (najlepiej z pomocą członków rodziny).

 3. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pracę.

 4. Zadaniem uczestnika jest przedstawienie w formie plastycznej swojego ulubionego świętego.

 5. Praca może być wykonana w dowolnym formacie i dowolną techniką.

 6. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane ucznia – autora (imię, nazwisko i klasę) oraz osoby, które z nim współtworzyły dzieło (np. mama, tata, brat, siostra itp.).

 7. Komisja konkursowa będzie oceniać prace pod względem merytorycznym i artystycznym według następujących kryteriów: zgodność pracy z tematem; oryginalność; dobór środków i techniki plastycznej; walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna.

 8. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody i dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców SP1, a najlepsze prace wezmą udział w parafialnym konkursie pod tym samym hasłem, który zostanie rozstrzygnięty podczas „Balu Świętych” w dniu 31 października 2017 r.


Ogłoszenie wyników nastąpi 25 października 2017 r.