Menu:

Aktualności Szkoła Uczeń Rodzice

ABSOLWENCI

LISTA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CZŁUCHOWIE  1945 – 2014
opracowana z okazji obchodów 70-lecia Szkoły – 22.04.2015 r.

Listę absolwentów naszej szkoły opracowała i spisała Krystyna Dębska, nauczycielka języka polskiego, jednocześnie absolwentka tej szkoły, oraz Jadwiga Suchacka, wicedyrektor szkoły i nauczycielka matematyki.
Lista absolwentów powstała na podstawie dostępnych dokumentów szkoły z lat 1945 – 2014, sprawdzona i zweryfikowana przez dawnych uczniów i mieszkańców miasta. Listy absolwentów obejmują znaczące reformy szkolnictwa, jakie dokonały się na przestrzeni tych lat. Wszystkim, którzy pomogli w weryfikacji nazwisk absolwentów i dawnych pracowników szkoły, serdecznie dziękujemy. Jednocześnie pragniemy przeprosić tych, których imiona lub nazwiska zostały zniekształcone albo nie znalazły się na liście absolwentów w danym roku szkolnym. Wszelkie nieścisłości wynikają jedynie z przyczyn od nas niezależnych oraz nieczytelności niektórych nazwisk. Mamy nadzieję, że pomogą nam Państwo skorygować ewentualne braki.
Jesteśmy dumni, że możemy kontynuować proces edukacji w szkole, która zapisała się na kartach historii naszego miasta jako pierwsza placówka oświatowa.
W związku z nową reformą oświaty z roku 2017, wprowadzającą ponownie ośmioletnią szkołę podstawową, w latach 2016/2017 oraz 2017/2018 uczniowie klas szóstych przechodzą do klasy siódmej i pozostają uczniami szkoły podstawowej. Kolejni absolwenci opuszczą mury naszej szkoły w roku 2019.

1945 - 1950
1950 -1951 1951-1952 1952-1953 1953 - 1954 1954 - 1955 1955 - 1956 1956 - 1957
1957 - 1958 1958 - 1959 1959 - 1960 1960 - 1961 1961 - 1962 1962 - 1963 1963 - 1964
1964 - 1965 1965 - 1966 1966 - 1967 1967 - 1968 1968 - 1969 1969 - 1970 1970 - 1971
1971 - 1972 1972 - 1973 1973 - 1974 1974 - 1975 1975 - 1976 1976 - 1977 1977 - 1978
1978 - 1979 1979 -1980 1980 - 1981 1981 - 1982 1982 - 1983 1983 -1984 1984 - 1985
1985 - 1986 1986 - 1987 1987 -1988 1988 - 1989 1989 - 1990 1990 - 1991 1991- 1992
1992 - 1993 1993 -1994 1994 - 1995 1995 -1996 1996 - 1997 1997 - 1998 1998 - 1999
1999 -2000 2000 - 2001 2001 - 2002 2002 - 2003 2003 - 2004 2004 - 2005 2005 - 2006
2006 - 2007 2007- 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013
2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2018 - 2019 2019 - 2020
           


Ofiacjalna strona miasta Człuchów