Menu:

Aktualności Szkoła Uczeń Rodzice

Innowacje w naszej szkole

Celebryci minionych epok
W klasach 7a, 7b i 7d realizowana jest w roku szkolnym innowacja "Celebryci minionych epok". Na dłużej zatrzymujemy się nad życiorysem autorów lektur, co pozwala lepiej zrozumieć treść utworów. Biografie autorów bywają fascynującym źródłem informacji o epoce  i pogłębiają interpretację dzieła.
realizujące innowację: Olga Łącka, Jarosława Gawin


Lektury to nie tylko litery...
W roku szkolnym 2019/2020 w klasie 8a realizowana jest innowacja "Lektury to nie tylko litery..." . Pozwala ona na nieszablonowy odbiór lektur szkolnych. Sprawia, że trudne w odbiorze teksty literackie przybierają "oswojone kształty". Pracowaliśmy już nad projektem dotyczącym "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza tworząc galerię postaci. Ostatnio realizowaliśmy projekt dotyczący "Balladyny" Juliusza słowackiego.
Olga Łącka

Zobacz film >>>>

Innowacje przyrodnicze.
Nikt z nas nie lubi nudy. A na pewno nie lubią jej pełni energii i zapału do pracy uczniowie klas 4-6. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, ale też w poszukiwaniu ciekawych rozwiązań, powstała Facebookowa strona BIOLOGIA-LUBIĘ TO.  To właśnie tam , możecie podejrzeć jak ciekawie może być na lekcji biologii czy przyrody. Zachęcam do zaglądania też na profil na INSTAGRAMIE, gdzie strona, ta również ma swoje konto.  A tymczasem zobaczmy o czym mowa, w krótkiej fotorelacji. 
Mariola Dyl
Zobacz zdjęcia >>>>

Innowacje  Zajęcia lekkoatletyczne dla chętnych uczniów SP1
Uczniowie SP1 mają możliwość systematycznego sportowego rozwoju, uczestnicząc w zajęciach lekkoatletycznych, które odbywają się cztery razy w tygodniu. Dzieci rozwijają sprawność, samodyscyplinę i obowiązkowość.  Rywalizują z dużym powodzeniem w zawodach reprezentując szkołę na arenach powiatu i województwa np. zawodnicy są obecnymi Mistrzami Powiatu w drużynowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców.
Beata Bodziak


Innowacja- zajęcia sportowe w klasie 5e
Klasa 5e uczestniczy w dodatkowych zajęciach sportowych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Pracujemy głównie nad ogólną sprawnością fizyczną, przygotowujemy się również do rozgrywek i zawodów sportowych. Ostatnio reprezentowaliśmy szkołę np. w Biegu Niepodległości i rozgrywkach piłki koszykowej. Uczniowie tej klasy są Mistrzami Szkoły w indywidualnych biegach przełajowych i skoku wzwyż.
Beata Bodziak

W ramach innowacji „Eko Planeta – kształtowanie postaw proekologicznych” uczniowie klas 8 uczęszczający na zajęcia koła biologicznego podjęli dyskusję na temat choroby, która niestety nadal okryta jest ogromnym społecznym tabu. 1 grudnia obchodzony jest  Światowy Dzień Walki z AIDS. To jedna z najważniejszych kampanii na rzecz zdrowia publicznego prowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) od ponad 30 lat. W tym dniu na całym świecie odbywają się konferencje, spotkania, akcje społeczne i wydarzenia kulturalne, podczas których mówi się o profilaktyce, o walce z AIDS i o pomocy chorym. Szacunki ekspertów są niepokojące - zespół nabytego niedoboru odporności to nadal groźna choroba – zwłaszcza w naszym regionie, Europie Wschodniej, gdzie liczba zakażeń wciąż rośnie. Do tej pory na AIDS zmarło około 36 milionów ludzi na całym świecie. Co roku umierają kolejne dwa miliony. W Polsce od roku 1985 zarejestrowano 17 773 przypadki zakażenia HIV. Jednak naszym największym problemem jest niska wykrywalność, a więc zbyt mała liczba osób, które poddają się testom na obecność wirusa HIV. Leki, które ułatwiają chorym na AIDS codzienne funkcjonowanie, już istnieją. Choroba ta nie jest już wyrokiem. Pod warunkiem, że chory odpowiednio wcześnie dowie się o zakażeniu. Dlatego wykonywanie testów jest kluczowe nie tylko w grupach podwyższonego ryzyka, ale w całej populacji.  Podczas dyskusji na temat AIDS, uczniowie wywnioskowali, że im większa jest wiedza na temat tej choroby, tym wyraźniej widać, że jest to dziś nie tyle problem medyczny, ale przede wszystkim efekt pewnych procesów społecznych - dyskryminacji, strachu i braku solidarności.
Symbolem Światowego Dnia Walki z AIDS jest  czerwona wstążka, którą nosi  1 grudnia na ubraniu każdy, kto solidaryzuje się z zakażonymi HIV i chorymi na AIDS.
Uczniowie klas 8 – „Koło Biologiczne” z opiekunem M. Opar

Innowacja pedagogiczna: Matematyka w zastosowaniach
Program    innowacji  realizowany jest   równolegle z przyjętym  programem nauczania matematyki. Nie przewiduje ścisłego harmonogramu zajęć. Jego realizacja  zależy od konkretnego tematu lekcji czy zajęć kółka matematycznego.
Istotą opracowanego  programu jest:
    • traktowanie wiadomości matematycznych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego zrozumienia świata, ludzi i siebie oraz lepsze przygotowanie   uczniów   do życia, poprzez  położenie  nacisku w nauczaniu na osiąganie przez nich podstawowych  kompetencji, a nie głównie wiedzy,
    • rozwiązywanie prostych problemów z różnych dziedzin wymagających wiedzy matematycznej,
    • posługiwanie się technikami matematycznymi przy rozwiązywaniu zadań związanych z zaradnością ekonomiczną, podróżowaniem, wypoczynkiem, dietą, ekologią, itp.
    • interpretowanie związków i zależności wyrażanych za pomocą wzorów, wykresów, schematów, tabel i diagramów,
    • uświadomienie   uczniom   przydatności  wiedzy  matematycznej w praktyce życia codziennego.
Założenia tego programu osiągane są przez rozwiązywanie nietypowych i problemowych zadań dostosowanych do poziomu i rozwoju uczniów. Rozwiązywanie tych zadań daje uczniom szansę zajmowania się problemami ciekawymi i jednocześnie prezentującymi ekwiwalentność matematyki stosowanej na co dzień.   

   
Na ostatnich zajęciach kółka matematycznego uczniowie klasy 5e pracowali nad rozwiązaniem takich problemów jak; obliczenie szerokości rzeki bez możliwości przejścia na jej drugi brzeg, obliczenia prędkości wody płynącej w rzece czy prędkości pociągu przejeżdżającego przez tunel.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA - „PRZEZ ZABAWĘ DO NAUKI” – prowadząca Danuta Tylingo
Zamiana nauki na zabawę, czyli w radość działania, poznawania, odkrywania i poszukiwania to najlepsze, z czym powinna się kojarzyć nauka.
Innowacja jest oparta na zabawach i różnorodnych grach matematycznych, m.in.  z wykorzystaniem  kart z tabliczką mnożenia.
Uczniowie klasy 3b są aktywnymi uczestnikami tego matematycznego przedsięwzięcia od klasy 1, a zabawy matematyczne są ich stałym elementem nauki. Do projektu włączyły się też inne klasy podczas corocznych obchodów Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.Koło matematyczne realizowane w ramach innowacji matematyczno-przyrodniczej
W klasie 3c -gimnazjum w grupie uczniów realizujących innowację matematyczno- przyrodniczą od roku szkolnego 2016/2017 realizowane jest koło matematyczne. Program koła matematycznego jest przeznaczony dla uczniów o zainteresowaniach matematyczno- przyrodniczych, którzy zadeklarowali chęć uczęszczania do klasy o profilu matematyczno- przyrodniczym i wyrażającym chęć poszerzenia swojej wiedzy z matematyki. Program koła jest bardzo obszerny i bogaty w treści nauczania, dający możliwość stosowania różnorodnych metod i form pracy. Tematyka zajęć zawiera zarówno zagadnienia nieco poszerzające wiedzę zdobytą na zajęciach, jak i zagadnienia wykraczające poza program gimnazjum. Przedstawione zostają uczniom ciekawostki matematyczne z którymi nie spotykają się realizując podstawowy program z matematyki.  Uczniowie poszerzają swoją wiedzę o niektóre zagadnienia szkoły średniej, co daje im łatwiejszy start na ich kolejnym poziomie edukacji.  Dzięki przedstawieniu  matematyki w zastosowaniach, wzrasta ich zainteresowanie matematyką i czyni z niej przedmiot bardziej przyjazny, a co za tym idzie zachęca i ułatwia kontynuację nauki na kierunkach matematycznych. W ramach koła uczniowie wyjechali w 2018r na zajęcia prowadzone na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uczyli się jak przygotować i przeprowadzić konkurs - dwukrotnie prowadzili Matematyczny Czar Par, konkurs matematyczny dla klas 7 Szkoły Podstawowej. Nagrywali i tworzyli filmiki ph. „ Matematyka wokół nas”, „ Poszukiwania liczby PI”, Matematyka wokół nas cz. 2.
Zapraszamy do obejrzenia wyników pracy uczniów!


Innowacja pedagogiczna dotycząca zajęć z Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, prowadzona w oparciu o własny program autorski: „BEZPIECZEŃSTWO I KULTURA W RUCHU DROGOWYM”.
Program obejmuje uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 1
w Człuchowie. Podczas spotkań uczniowie rozwijają swoje wiadomości
i umiejętności w zakresie:
    • bezpiecznego i kulturalnego poruszania się w ruchu drogowym
    • prawidłowego poruszania się rowerem na torze przeszkód oraz w miasteczku ruchu drogowego
    • przepisów ruchu drogowego
    • pierwszej pomocy przed medycznej.
Nauczyciele realizujący program: Zdzisław Kaczkowski i Stanisław Myszka.


Innowacja pedagogiczna realizowana na zajęciach z edukacji dla bezpieczeństwa w klasie 3d gimnazjum o profilu ratowniczym. Realizowana jest według programu autorskiego: „Potrafię ratować i zapobiegać zagrożeniom”. Nauczyciel realizujący: Zdzisław Kaczkowski.
Celem tych zajęć jest:
    • Przekazanie uczniom niezbędnej wiedzy w zakresie przygotowania instytucji państwa do działania w sytuacjach kryzysowych.
    • Rozwijanie u uczniów zdolności organizatorskich i komunikacyjnych oraz umiejętności przywódczych.
    • Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do racjonalnych i skutecznych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń indywidualnych i zbiorowych regionalnych i ogólnych. 
    • Przygotowanie uczniów do udzielania poszkodowanym, możliwej
w określonych warunkach, pierwszej pomocy; kształtowanie postaw ochrony życia i zdrowia własnego, a także innych osób.
    • Kształtowanie u uczniów postaw gotowości do niesienia pomocy potrzebującym, humanitaryzmu i altruizmu.


UDZIAŁ KLASY RATOWNICZEJ W ĆWICZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ W CZŁUCHOWIE


„BIBLIODRAMA NA CZEŚĆ PANA” – innowacja pedagogiczna realizowana w oddziałach przedszkolnych na zajęciach religii
Nauczyciel prowadzący: Renata Kozłowska
Katecheza przedszkolna ma na celu doprowadzenie do otwarcia się dziecka na głoszone orędzie zbawcze, tak aby mogło kształtować postawy życiowe zgodne z wartościami chrześcijańskimi. Program nauczania przewiduje poznanie życia i nauczania Jezusa Chrystusa w oparciu o wybrane fragmenty ewangeliczne. Wiąże się to jednak z nie lada wyzwaniem, gdyż opowieści biblijne są umieszczone w zupełnie innym kontekście czasowym, geograficznym i kulturowym, obcym współczesnemu dziecku, które w dodatku na danym etapie nauczania tylko przez krótki czas potrafi skupić swoją uwagę na omawianym temacie. W związku z tym ogromnie pomocną metodą jest bibliodrama, dzięki której uczeń może poznawać dzieło zbawcze Jezusa poprzez osobiste przeżywanie wydarzeń biblijnych, stając się ich uczestnikiem jako aktor. W ten sposób lepiej uświadamia sobie treści zawarte w Ewangelii, ma możliwość wypowiadania swoich uczuć oraz uczy się pracy w zespole.Innowacja pedagogiczna: Matematyka w zastosowaniach obejmuje zajęcia z matematyki w klasie 4e prowadzone przez Elżbietę Maćkowską.
Jej cele to  między innymi wdrażanie uczniów do sprawnego korelowania wiedzy z różnych dziedzin życia i stosowanie jej do rozwiązywania  problemów życiowych, rozwiązywanie prostych problemów z różnych dziedzin nauki wymagających wiedzy matematycznej, uświadamianie uczniom przydatności wiedzy matematycznej w praktyce życia codziennego, matematyzowanie prostych sytuacji opisanych słownie lub obserwowanych w otoczeniu. Przy wyborze omawianych problemów zwracana jest uwaga na zasób wiedzy uczniów z innych przedmiotów. Zadania wykorzystywane na lekcjach zostały zebrane w zbiór i uszeregowane według określonych treści matematycznych.„Języki obce zawsze pomocne”- to tytuł innowacji pedagogicznej realizowanej w SP1 od września 2018r.
Dotyczy ona nauczania drugiego języka obcego w klasie czwartej. W tym roku szkolnym korzystają z niej uczniowie klasy 4B. Podczas zajęć czwartoklasiści mają możliwość poznawania języka niemieckiego korzystając z laboratorium językowego oraz ćwiczeń multimedialnych z wykorzystaniem tabletów i pracowni komputerowej. Szkoła oferuje dostęp do rozszerzonej wersji platformy Quizlet, dzięki czemu uczniowie doskonalą umiejętności językowe samodzielnie tworząc bazowe zestawy językowe i analizując własne postępy ale także wykorzystując gotowe ćwiczenia interaktywne.Innowacja ekologiczna – „Eko Planeta – kształtowanie postaw proekologicznych”
Ludzie w pogoni za codziennymi sprawami zapominają o tym, że niszcząc przyrodę niszczą samych siebie, że dbając o nią dbają o samych siebie i o przyszłość następnych pokoleń. Dzieci mogą być pełnowartościowymi partnerami dorosłych w walce o ochronę środowiska. Właśnie od najmłodszych lat wyrabiają się pewne nawyki, dlatego tak ważny jest bezpośredni kontakt dzieci z naturą, rzetelna wiedza o stanie naszego środowiska oraz zagrożeniach, jakie niesie za sobą współczesna cywilizacja.
Celem ogólnym jest wspieranie ucznia w przygotowaniu do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu najbliższego otoczenia. Powinien on przyswoić sobie wiedzę o tym, iż wszystkie elementy środowiska człowieka i jego wytwory są od siebie zależne oraz, że człowiek swoim zachowaniem wpływa na obecny i przyszły jego stan.
Program ma charakter otwarty, można go modyfikować w zależności od potrzeb i możliwości uczniów. Realizacja odbywa się na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych.
Program jest oparty głównie na działalności praktycznej uczniów, bowiem daje ona najlepsze efekty pozyskiwania wiadomości i umiejętności
Zrealizowane przedsięwzięcia:
    1. Wycieczka do lasu, spotkanie ze służbami leśnymi. Poznanie środowiska leśnego, korzyści płynących z lasu, źródeł zagrożeń dla  tego środowiska.
    2. Organizacja Turnieju Wiedzowego klas 3 „Leśne potyczki”- utrwalenie wiedzy na temat środowiska leśnego podczas zespołowych zadań konkursowych.
    3. Leśny tor przeszkód.
    4. Święto Drzewa- warsztaty „Dlaczego drzewa w mieście są tak ważne?”
    5. Święto Drzewa- wycieczka, tablica informacyjna, prace.
    6. Obserwacje przyrodnicze- JESIENNE MIGAWKI- Okiem młodego  obserwatora przyrody- prace dzieci na korytarzu.
    7. Bal u Pani Jesieni – warsztaty.
    8. Dyniowy zawrót głowy.
    9. W kolorach tęczy – warsztaty plastyczne.
    10. Wiem co jem- ekologiczne uprawy, Tydzień Żytniego Chleba. Warzywa i owoce w szkole. Warzywne zwierzaki – cudaki. Przygoda z gotowaniem.
    11. Z wizytą w Experymencie- Udział w warsztatach laboratoryjnych- „Witaminowy koktajl”. Komponowanie zdrowego posiłku. Sprawdzanie wartości spożywanych produktów.
    12. Promowanie zdrowego stylu życia- doświadczenia w Experymencie oraz  podczas wystawy „Na zdrowie”. Lekcje warsztatowe- „Moje ciało”, „Nasze oczy”, „Ja i moje zęby”.
    13. Karp świąteczny prosi – humanitarny sposób traktowania ryb.
    14. Organizacja i udział w Ogólnoszkolnej Zbiórce Kasztanów i Żołędzi.  Współpraca z Kołem Łowieckim „Darz Bór”.
    15. Pomoc zwierzętom, udział w akcji charytatywnej  dla schroniska.
    16. Dokarmianie ptaków.
    17. Śmieciowe potwory – recykling to się nam opłaca.
    18. NIE DLA SMOGU- NIE TRUJ SĄSIADA- KOCHASZ DZIECI NIE PAL ŚMIECI- Happening
    19. NIE DLA SMOGU- Warsztaty plastyczne, pomiary czystości powietrza.
    20.  EKO-MIKOŁAJKI- Nauka segregacji odpadów- lekcje instruktażowe dla klas I
    21. PARKI NARODOWE I REZERWATY
    22. Energia- alternatywne źródło, konieczność oszczędzania obecnych zapasów.
Koordynatorzy przedsięwzięć:  K. Kassner, R.Geras, D. Tylingo, M. Opar oraz M. Dyl. Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego "Angielski nowej generacji" realizowana jest w klasie 3c gimnazjum. Na zajęciach uczniowie poszerzają wiedzę o kulturze, literaturze, historii i geografii krajów anglojęzycznych. Założenia innowacji są realizowane przy użyciu nowoczesnej technologii informacyjno - komunikacyjnej tj. iPad. Uczniowie pracując w grupach tworzą ciekawe projekty, prezentacje, filmy, broszury i mapy mentalne w języku angielskim poszerzając zasób słownictwa i doskonaląc umiejętność używania języka angielskiego do różnych celów. Oferta aplikacji jest tak bogata, że stwarza nieograniczone możliwości twórczego kształtowania procesu nauczania i przyswajania wiedzy.
Marzena Zblewska


Innowacja programowo – metodyczna – „Edukacja przez szachy”
W zajęciach uczestniczą uczniowie klas III – VI. Zajęcia mają na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów oraz zwiększenie umiejętności matematycznych, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej
i  myślenia analitycznego. Kształtują cechy osobowości takie jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja i odwaga. Rozwijają u uczniów poczucie własnej wartości oraz wiary we własne możliwości.
Prowadzący: Zbigniew SuchackiInnowacja pedagogiczna - Pozalekcyjne zajęcia sportowe "Żyj inaczej".
Prowadząca: Katarzyna Pliszka
Pozalekcyjne zajęcia sportowe "Żyj inaczej" są przeznaczone dla dziewcząt klas VII - VIII SP nr 1 w Człuchowie. Celem tej innowacji pedagogicznej jest promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, propagowanie zdrowego stylu życia, stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień sportowych młodzieży, przygotowanie do udziału w zawodach sportowych. Na zajęciach dziewczęta wykonują ćwiczenia techniczno - taktyczne z zespołowych gier sportowych  ( unihokej, piłka nożna, siatkowa i koszykowa ), uczestniczą w grach rekreacyjno - sportowych i turniejach szkolnych, przygotowują się do udziału w Mistrzostwach Powiatu w Unihokeju, Futsalu, Piłce Siatkowej i Nożnej.INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – „AKTYWNOŚĆ DLA KAŻDEGO – ZAJĘCIA SPORTOWE - GRY ZESPOŁOWE I ZAJĘCIA NA SIŁOWNI” DLA KLAS 7 I 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ KLAS III GIMNAZJUM
     Innowacja cieczy się dużym zainteresowaniem młodzieży naszej szkoły, a szczególnie chłopców. Zajęcia umożliwiają uczestnikom udoskonalać sprawność fizyczną i poznawać dodatkowe formy aktywności bez względu na płeć i poziom umiejętności. W ramach zajęć  zorganizowaliśmy szereg rozgrywek w wybranych przez uczniów dyscyplinach z gier zespołowych. Przeprowadziliśmy 6 turniejów halowej piłki nożnej i piłki koszykowej dla klas siódmych, ósmych szkoły podstawowej i trzecich klas gimnazjum. Warto też zaznaczyć ciągły i coraz liczniejszy udział naszej młodzieży w zajęciach na siłowni.
Innowacja realizowana przez: Dowksza Marek, Gibczyński WiesławAplikacja Pismo Święte
Na lekcjach religii uczniowie w tym roku wykorzystują aplikację na smartfony z Android - PISMO ŚWIĘTE z komentarzem. Młodzież bardzo chętnie wykorzystuje tę aplikację do różnych ćwiczeń biblijnych. Przyspiesza ona znacznie wyszukiwanie określonych fragmentów Pisma Świętego. Pomaga też zapamiętać  wiele skrótów biblijnych.
Robert Kozłowski
Zajęcia sportowe w klasie 4e
Innowacje 2018/2019 – prowadząca – Beata Bodziak
Zajęcia rozwijają ogólną sprawność fizyczną uczniów oraz ich zainteresowania, gwarantuje to harmonijny rozwój młodych organizmów.
Uczniowie klasy 4e są objęci dodatkowymi zajęciami sportowymi w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Duży nacisk jest położony na ćwiczenia ogólnorozwojowe i lekkoatletyczne.
Dzieci biorą udział w zawodach szkolnych, powiatowych i wojewódzkich:
Mistrzostwa Powiatu i Województwa w drużynowych biegach przełajowych,
Bieg Niepodległości,
Bieg Mikołajkowy,
Mistrzostwa Powiatu w pływaniu,
Mistrzostwa Powiatu w „dwa ognie”,
Mistrzostwa Województwa w narciarstwie biegowym.Innowacje 2018/2019 – prowadząca – Beata Bodziak
Popołudniowe zajęcia sportowe – lekkoatletyczne dla uczniów SP1 Człuchów
Zajęcia kształtują pozytywne cechy charakteru poprzez integrację w grupie, wpływają na rozwój sprawności fizyczek, kształtują pozytywne postawy, wdrażają do rywalizacji sportowej.
Treningi odbywają się systematycznie cztery razy w tygodniu, uczniowie reprezentują szkołę w zawodach sportowych na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim (Mistrzostwa Powiatu i Województwa w sztafetowych biegach przełajowych, Bieg Niepodległości, Bieg Mikołajkowy, Mistrzostwa Województwa w narciarstwie biegowym i inne).
Zawodnicy uczestniczą również w obozach sportowych (Szklarska Poręba, Władysławowo).


INNOWACJA „ A TO POLSKA WŁAŚNIE”
Istotą innowacji jest przybliżenie dzieciom zagadnień związanych z historią, tradycjami, kulturą i  etnografią  państwa polskiego oraz poznanie historii  i tradycji miasta i regionu.  Edukacja patriotyczna wprowadza młode pokolenie do pełnienia ról prospołecznych i stanowi wartość uniwersalną. Najważniejszą sprawą  jest  więc budzenie u dzieci, od najwcześniejszych już lat, uczuciowego związku z Ojczyzną i wszystkimi elementami, które mieszczą się w tym pojęciu. Wszelkie zagadnienia patriotyczne omawiane podczas zajęć znajdują swoją kontynuację w życiu codziennym.  Pierwsze przedsięwzięcia innowacji „ A to Polska właśnie” realizowane były w klasie pierwszej oraz kontynuowane w roku szkolnym 2018/2019 w klasie 2a. W  niektórych przedsięwzięciach biorą udział również uczniowie pozostałych klas 1-3. Realizujące innowację: Krystyna Kassner, Renata Geras
Zrealizowane zajęcia- przedsięwzięcia:

1. Święto Niepodległości w kl. 1

2. Wykonanie plakatów - Symbole narodowe

3. Turniej Kocham Cię Polsko

4. Strefa kibica przed meczem Polaków w Mistrzostwach Świata

5. Spotkania z ciekawymi ludźmi- wizyta u garncarza

6. Zajęcia edukacyjne- Polska w Europie

7, 8, 9. Koncert "A to Polska właśnie"10. Wystawa Czy znasz swoje miasto?

11. Spotkanie- Człuchowianie z pasją

Innowacja  Matematyczno-Przyrodnicza w klasie 3a i 3c gimnazjum.
Prowadząca Halina Gleb
Poszerzanie i utrwalanie wiadmości z geografii.

Nazwa innowacji/temat: „Plastyczne wędrówki przez cztery pory roku”.
Imię i nazwisko autora / zespołu autorskiego: Violetta Ryngwelska
Program powstał w celu lepszej organizacji zajęć, większego zainteresowania uczniów nowymi tematami zajęć. Stanowi on integralną całość z programem nauczania, jednocześnie wprowadzając nowe tematy i techniki plastyczne.
Celem innowacji jest rozbudowanie kreatywnej postawy ucznia wobec sztuki i jej wytworów,   tworzenie możliwości samodzielnego podejmowania działań twórczych. To również rozwój wyobraźni twórczej, umożliwienie ekspresji plastycznej i kształtowanie kreatywnej postawy wobec otoczenia. Uczniowie brali udział w konkursach plastycznych w szkole i na terenie miasta, warsztatach w Muzeum, w zajęciach w plenerze, pomagali w dekoracji klasy i holu przed klasą.Nazwa innowacji/temat: Pomoc uczniom z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
Imię i nazwisko autora / zespołu autorskiego: Violetta Ryngwelska
Innowacja ma na celu pomoc uczniom mającym trudności w nauce czytania i pisania.
Pokonywanie niepowodzeń szkolnych u  dziecka znajdującego się w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej. Wzmocnienie wiary we własne siły, stworzenie licznych okazji do doświadczania sukcesów. Zmierzanie do poprawiania koncentracji uwagi. Usprawnianie integracji wzrokowo-słuchowo-ruchowej. Uczniowie brali udział w akcjach "Poczytaj mi proszę - czytanie mądra rzecz", w zaczytanych przerwach, w warsztatach czytelniczych i Dniu Programisty. Słuchali również baśni, wierszy, opowiadań przygotowanych nie tylko przez nauczyciela, ale również przez rodziców, dziadków, osoby z rodziny.Nazwa innowacji/temat:  „Człuchów – moja mała Ojczyzna”
Czas trwania innowacji: Okres całego roku szkolnego, edukacji w klasie 1-3.
Osób wdrażających innowację: Violetta Ryngwelska, Jolanta Szybajło, Mariola Świercz, Marzena Pupel, Joanna Kujawa, Dorota Gibczyska, Danuta Kujawa, Danuta Pożarycka-Kałagaty.
Program uwzględnia treści nauczania, możliwości szkoły i regionu. Zawiera poznanie dóbr, ludzi, kultury regionu ze szczególnym uwzględnieniem  dorobku kulturowego i historycznego najbliższej okolicy, przynależności społecznej miasta Człuchowa i pobliskiego regionu kaszubskiego.Ofiacjalna strona miasta Człuchów