Menu:

Aktualności Szkoła Uczeń Rodzice

KALENDARZ SZKOLNY 2021/2022
1

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021 r.

3

Koniec I semestru

23 stycznia 2022r.

3

Ferie zimowe

14 - 27 lutego 2022 r.


4 Wiosenna przerwa świąteczna 14 - 19 kwietnia 2022 r.
5 Egzamin ósmoklasisty
Termin główny:
1. język polski  -  24 maja 2022 r.

2. matematyka - 25 maja 2022 r.
3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r.
Termin dodatkowy:
1. język polski –  13 czerwca 2022 r. 
2. matematyka – 14 czerwca 2022 r.
3. język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r.
Ósmoklasiści podchodzący do egzaminu w maju oraz w czerwcu poznają wyniki swoich prac 1 lipca 2022 r.
6 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych - 2.11.2021 r.
- 12.11.2021 r.
- 7.01.2022 r.
- 2.05.2022 r.
- 24 – 26.05.2022 r. – dotyczy tylko  klas 0 – VII ( egzamin ósmoklasisty/
- 17.06.2022 r.

7

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

8

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.


Ofiacjalna strona miasta Człuchów