Menu:

KALENDARZ SZKOLNY 2020/2021
1

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

3

Koniec I semestru

31 stycznia 2021r.

3

Ferie zimowe

1 - 14 lutego 2021 r..


4 Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia - 6 kwietnia 2021 r.
5 Egzamin ósmoklasisty
Termin główny:
1. język polski  - 25  maja 2021 r. (wtorek - godz. 9:00)

2. matematyka - 26 maja 2021 r. (środa - godz. 9:00)
3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek - godz. 9:00
Termin dodatkowy:
1. język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa – godz. 9:00)
2. matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek – godz. 9:00)
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek – godz. 9:00)
Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 2 lipca 2021 r.
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 8 lipca 2021 r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: 9 lipca 2021 r.
6 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 30 września 2020
2 listopada 2020 r. 
4 i 5 stycznia 2021 r.
25 - 27 maja 2021 - egzamin ósmoklasisty
4  czerwca 2021 r.

7

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.


8


Dni otwartej szkoły

4 listopada 2020 r.
2 grudnia 2020 r.
 4 kwietnia 2021 r.
5 maja 2021 r.
9 czerwca 2021r.

9

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.


Ofiacjalna strona miasta Człuchów