Menu:

PEDAGOG

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka.

Zadaniem pedagoga szkolnego jest:
     Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
     Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
     Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
     Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
     Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

Pedagog jest szkolnym specjalistą od spraw wychowania i profilaktyki. Głównym celem jego pracy jest dbanie o to by proces wychowania i przeciwdziałania zagrożeniom prawidłowego rozwoju dzieci przebiegał właściwie. Nie jest rzecznikiem żadnej ze stron społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, rodziców - zadaniem pedagoga jest współpraca z uczniami, nauczycielami i rodzicami w procesie wychowania.

Pedagog szkolny, jako życzliwy Dorosły, jest osobą z którą zawsze uczeń/uczennica może porozmawiać, uzyskać wsparcie, zrozumienie dla swoich problemów, poradę, dalszą konsultację (jeżeli jej potrzebuje).

Dla rodziców pedagog może być pomocny: w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb ich dziecka, przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz w określaniu form i sposobów udzielania pomocy dziecku i rodzinie.
 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.45– 13.30

8.45– 13.30

9.45 – 13.30

8.45– 13.30

8.45 – 13.00Dostosowanie wymagań edukacyjnych >>>>           Ofiacjalna strona miasta Człuchów